متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعلا غیر فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
تلفن تماس مطب :


07632248900آدرس مطب :


بندرعباس - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - کوچه آزمایشگاه رازی - ساختمان شفامسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی بندرعباس - (اورولوژی بندرعباس) - متخصص کلیه بندرعباسسوابق علمی :


دکتر هوشنگ عابدینی متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)کد نظام پزشکی :


تحصیلات : متخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : مرد
خدمات پزشک