متخصص اعصاب و روان


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
تلفن تماس مطب :


03133033740آدرس مطب :


اصفهان - خیابان استانداری - مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشیدمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص اعصاب اصفهان - دکتر اعصاب اصفهان - فلوشیپ روان تنی اصفهانسوابق علمی :


دکتر آزاده مشایخی متخصص اعصاب و روان - فلوشیپ سایکوسوماتیک ( روان تنی )کد نظام پزشکی :


تحصیلات : متخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : زن
خدمات پزشک

ویزیت و...