متخصص جراحی عمومی


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعلا غیر فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
تلفن تماس مطب :


07632231111آدرس مطب :


بندرعباس - خیابان اسد آبادی - جنب حسینیه جهرمی ها - ساختمان فارابیمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص جراحی عمومی بندرعباس - جراح عمومی بندرعباسسوابق علمی :


دکتر مهرداد صیادی نیا متخصص جراحی عمومیکد نظام پزشکی :


تحصیلات : متخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : مرد
خدمات پزشک