فوق تخصص جراح استخوان ، مفاصل (ارتوپد)


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : البرز
شهرستان : كرج
تلفن تماس مطب :


09367777557آدرس مطب :


کرج - خیابان شهید بهشتی - سه راه گوهردشت - ولیعصر 4 - مرکز جراحی دی - طبقه سوممسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


جراح ارتوپد کرج - فوق تخصص جراحی دست کرج - پزشکان کرجسوابق علمی :


دکتر روزبه تقوی جراح ارتوپد و فوق تخصص جراحی دستکد نظام پزشکی : 116692


تحصیلات : فوق تخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : مرد
خدمات پزشک

ویزیت و ...