فوق تخصص ریه ، آسم و آلرژی


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعلا غیر فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
تلفن تماس مطب :


06132222818 06132222114آدرس مطب :


اهواز - خیابان آزادگان - مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره اهوازمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص ریه اهواز - فوق تخصص ریه اهواز- نتنوبت اهوازسوابق علمی :


دکتر اسماعیل ایدنی فوق تخصص ریهکد نظام پزشکی :


تحصیلات : فوق تخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : مرد
خدمات پزشک