متخصص زنان ، زایمان و نازایی


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
تلفن تماس مطب :


03132678003 03132678055آدرس مطب :


اصفهان - پل بزرگمهر - خیابان سلمان فارسی (مشتاق دوم) - مرکز باروری و ناباروری اصفهانمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص زنان و زایمان اصفهان - متخصص زنان اصفهانسوابق علمی :


دکتر مرضیه رضایی متخصص زنان و زایمانکد نظام پزشکی : 111790


تحصیلات : متخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : زن
خدمات پزشک

ویزیت و...