فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
تلفن تماس مطب :


05138432634 09334145100آدرس مطب :


مشهد - بلوار احمدآباد - خیابان پرستار - پرستار۳ - ساختمان پزشکان البرزمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص داخلی مشهد ، فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم مشهدسوابق علمی :


دکتر فروغ صالحی متخصص داخلی ، فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسمکد نظام پزشکی : 91557


تحصیلات : فوق تخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : زن
خدمات پزشک

ویزیت و ...