متخصص زنان ، زایمان و نازایی


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعلا غیر فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : فارس
شهرستان : شيراز
تلفن تماس مطب :


07132312038 07133291463آدرس مطب :


شیراز - خیابان صورتگر - نبش معدل - ساختمان پرتو تابی تابشمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص زنان زایمان و نازایی شیراز - متخصص زنان شیرازسوابق علمی :


دکتر سیده زهرا مهیمنی متخصص زنان زایمان و نازاییکد نظام پزشکی :


تحصیلات : متخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : زن
خدمات پزشک