متخصص زنان ، زایمان و نازایی


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
تلفن تماس مطب :


09303041144 03134411645آدرس مطب :


اصفهان - خانه اصفهان - خیابان گلخانه - روبروی مسجدالمحمود - جنب پنج طبقه - ساختمان تیاممسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص زنان و زایمان و نازایی اصفهان - متخصص زنان اصفهانسوابق علمی :


دکتر زهرا شیخ سلیمانی متخصص زنان و زایمان و نازاییکد نظام پزشکی : 78735


تحصیلات : متخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : زن
خدمات پزشک

ویزیت و ...