متخصص زنان ، زایمان و نازایی


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعلا غیر فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
تلفن تماس مطب :


07632224007آدرس مطب :


بندرعباس - خیابان اسد آبادی - طبقه بالای داروخانه دکتر لیاقتمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص زنان و زایمان و نازایی بندرعباس - متخصص زنان بندرعباسسوابق علمی :


دکتر مهشید محسنیان متخصص زنان و زایمان و نازاییکد نظام پزشکی :


تحصیلات : متخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : زن
خدمات پزشک