متخصص گوش حلق و بینی


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :


بیمه های طرف قرارداد پزشک برای شما نمایش داده می شود .استان : تهران
شهرستان : تهران
تلفن تماس مطب :


02100000آدرس مطب :


ایران - تهرانمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهرانسوابق علمی :


این قسمت برای تست کاربران ( امتحان روش نوبت گرفتن ) می باشد . شما در این قسمت می توانید یک نوبت بگیرید و از این طریق با روش نوبت گرفتن از نت نوبت آشنا شوید .کد نظام پزشکی :


تحصیلات : متخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : مرد
خدمات پزشک

در این جا ، شما تمامی خدماتی که پزشک در محل مطب انجام می دهد . آشنا می شوید .