فوق تخصص گوارش و کبد


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعلا غیر فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
تلفن تماس مطب :


07632232033آدرس مطب :


بندرعباس - خیابان اسدآبادی - چهارراه فاطمیه - ساختمان پزشکان هرمزمسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


متخصص داخلی بندرعباس - فوق تخصص گوارش و کبد بندرعباسسوابق علمی :


دکتر محمدباقر میری متخصص داخلی فوق تخصص گوارش و کبد گوارش، کبد و مجاری صفراویکد نظام پزشکی :


تحصیلات : فوق تخصص


شیفت کاری : هردو


جنسیت : مرد
خدمات پزشک