عمومی دندانپزشک


مراحل در یافت نوبت :


1- انتخاب نوبت 2- قوانین و مقررات 3 - تایید نهایی نوبتنوبت دهی فعلا غیر فعال می باشد

انتخاب سال
انتخاب ماه


انتخاب روز


انتخاب ساعت

اطلاعات مطب

بیمه های طرف قرارداد :
استان : کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان : سي سخت
تلفن تماس مطب :


07433224262آدرس مطب :


سی سخت - ابتدای خیابان دنامسیریابی


درباره پزشک


توضیحات :


دندانپزشک سی سخت - دندانپزشک شهرستان دناسوابق علمی :


دکتر برومند سی سختی نژاد دندانپزشککد نظام پزشکی :


تحصیلات : عمومی


شیفت کاری : هردو


جنسیت : مرد
خدمات پزشک